Rekenen en artificial intelligence

Rekenen zit in een lastige hoek. De minister heeft bedacht dat het niet meetelt voor de diplomering. Gevolg: studenten weten dat, een 1 op het diploma maakt niet uit. Voor rekendocenten is dat heel vervelend lesgeven omdat het wel een verplicht vak is om te volgen. Jelle Marchand (directeur School voor Administratie Den Haag) wil daar iets aan doen: “Hoe zorgen we ervoor dat studenten rekenen leuk gaan vinden én dat het voor de docent weer aantrekkelijk wordt om rekenles te geven?”

“We hebben een Frans bedrijf gevonden, Woonoz”, vertelt Jelle. “Dit bedrijft heeft veel ervaring met het ontwikkelen van software en leren op afstand. Voor ons ontwikkelen ze rekenlessen die worden ondersteund door middel van artificial intelligence (AI). Onze docenten geven input voor de lessen; Woonoz bouwt de software.”

Rekenen op niveau

“Dit rekenprogramma ontdekt waar studenten goed in zijn en waar ze minder op scoren. Zo krijgen ze extra oefenstof op de onderdelen waar ze slecht in zijn en worden ze uitgedaagd met steeds meer ingewikkelde opdrachten. Het pro​gramma zorgt ervoor dat de studenten op hun niveau de juiste sommen krijgen die passen bij hun rekenvaardigheid.”

Begeleiding op afstand

“De pilot startte in augustus 2019. Het doel is om te onderzoeken of rekenen op afstand met ondersteuning van artificial intelligence werkt. Een docent met e-learning ervaring gaat dit voor ons doen. In onze online leeromgeving staan alle vakken, dus ook de rekenopdrachten. De student kan individueel in zijn eigen tempo de opdrachten maken. Daarbij kan de docent zijn of haar vorderingen zien. De docent heeft daarover natuurlijk ook begeleidend contact met de student.”

Twintig lokalen minder nodig

“Bijkomend voordeel is dat dit programma bij uitstek gedifferentieerd leren mogelijk maakt”, zegt Jelle. “Studenten kunnen in hun eigen tempo toewerken naar het examen op 2F. De docent kan snel feedback geven op de gemaakte opdrachten. Woonoz geeft garantie dat het slagingspercentage fors omhoog gaat, dat deze leeromgeving sneller tot betere resultaten leidt en langer bestendig is. Ik heb weleens zitten rekenen op een bierviltje dat als deze pilot slaagt en je de studenten 1 uur rekenen (2F en 3F) per week Mondriaanbreed thuis laat werken, dan heb je 20 lokalen minder nodig. Dan kan je veel efficiënter omgaan met de ruimtecapaciteit en win je aan kwaliteit in onderwijs. De tijd zal het leren.” In november komen de eerste resultaten​.

1 Comment

  1. Ik ben benieuwd naar de eerste resultaten in november!


Comments are closed for this article!