Mondriaan innoveert: Bewegen in de les

We weten inmiddels dat de hele dag zitten helemaal niet goed voor je is. Dus waarom zouden we onze studenten de hele dag in een lokaal op een stoel willen laten zitten? Uit onderzoek blijkt dat een actieve houding en bewegen tijdens het leren het leerrendement bevordert. In het basisonderwijs zie je dan ook steeds vaker actieve leerplekken met bijvoorbeeld sta-bureau’s. In het mbo gebeurt dit nog veel minder. Dit is dan ook de reden om met dit innovatie-project aan de slag te gaan.

In samenwerking met het Welten Instituut is het afgelopen schooljaar onderzoek gedaan naar de effecten van het plaatsen van zit-sta-bureau’s bij Mondriaan. Marisja Groen, initiatiefneemster van dit innovatieproject, heeft zelf al veel research gedaan naar de effecten van bewegen op cognitie. “Met dit onderzoek richten we ons op de invloed van beweging, en vooral staan, op de cognitieve prestaties van mbo-studenten.”

Het onderzoek is gedurende drie perioden gehouden. In de eerste periode mochten de studenten zelf beslissen of zij staand of zittend de les volgen. Een zogenoemde nulmeting. Tijdens de tweede periode zijn de studenten op stage en worden de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van deze nulmeting verwerkt. In de derde periode hebben de studenten een onderwijsprogramma gevolgd waarbij ze meer hebben geleerd over de positieve effecten van bewegen en staan op de hersenen. Deze lessen volgden ze zowel staand als zittend, volgens een vooraf opgesteld schema. Tot slot zijn de resultaten van deze gestructureerde onderzoeksmethode geanalyseerd en afgezet tegen die van de nulmeting.

De lessen die Marisja ontwikkelt slaan erg goed aan. “Studenten willen best in beweging komen, zeker als je ze uitlegt waarom dat helpt.” Dankzij dit innovatieproject kan Marisja verder om studenten binnen (en buiten) Mondriaan in beweging te krijgen.

Mondriaan innoveert
In deze reeks belichten we innovaties die het onderwijs van ROC Mondriaan versterken. Van droom tot werkelijkheid! Wil je meer weten over dit project? Of heb je zelf een idee voor een innovatie? Laat het ons weten!

Mondriaan ziet ze vliegen!

Drones worden steeds vaker ingezet als hulpmiddel bij uiteenlopende beroepen. Een boer die zijn gewas wil inspecteren, de NS die het spoor controleert of de brandweer die middels een drone met infraroodcamera een brandhaard onderzoekt. Allemaal voorbeelden van het beroepsmatig inzetten van drones.

Continue reading

De kracht van Visual Thinking

Je hoeft natuurlijk geen Mondriaan te zijn om de kracht van visueel denken te benutten. Iedereen kan tekenen en het helpt je om dingen beter te onthouden. Vlak voor de zomervakantie heeft een groep Veranderaars al kennis gemaakt met de voordelen van tekenen, of doodling, in de les. Wie wil er verder mee aan de slag?

Continue reading