Handreiking ‘In vijf stappen naar een online les’

Ruim een jaar geleden had je waarschijnlijk niet kunnen denken dat je jouw lessen online en vanuit huis zou geven. Met vallen en opstaan is iedereen in maart 2020 aan de slag gegaan om zo goed mogelijk contact te houden met studenten en ze te blijven begeleiden. 

Om samen stappen verder te komen, hebben we in deze handreiking een aantal documenten bijeengevoegd die kunnen helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de online lessen. Deze documenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Sander van Acht (www.flooow.nl), Michel van Ast (www.michelvanast.nl), collega’s van de scholen van ROC Mondriaan en dienst Onderwijsondersteuning en -Advies.

We zijn benieuwd hoe de documenten in de praktijk werken voor jou! Heb je feedback, suggesties, wensen ter aanvulling of verbetering dan horen we dat natuurlijk graag.

ROUTEPLANNEN ONLINE LESACTIVITEITEN
De routeplannen geven antwoord op zes vaak gestelde vragen over het uitvoeren of ontwerpen van online lesactiviteiten:
1. Hoe krijg ik zicht op wat studenten thuis zelf doen?
2. Hoe toets ik online?
3. Hoe organiseer ik groepswerk online?
4. Hoe leer ik vaardigheden online aan?
5. Hoe kan ik mijn uitleg verrijken met interactieve werkvormen?
6. Hoe geef ik studenten online feedback?