Wat als Mondriaan een hotel zou zijn …?

“Laten we het gewoon eens gaan doen!” En dan wordt het spannend … Want een leuk idee bedenken is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar beginnen met het uitvoeren ervan is lastiger. Dus toen Immo Dijkma, die samen met Adri Mertens het tweede deel van de workshop Design Thinking verzorgde, opeens met twee Mondriaan studenten de zaal in kwam werd het even stil. “Nou, hier zijn ze … vraag maar raak!”

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers kennisgemaakt met het proces van, en de gedachte achter, Design Thinking. Hoe kom je tot innovatieve oplossingen voor complexe problemen? De vijf stappen van het Design Thinking proces helpen hierbij. Door te leren van je publiek, het probleem te (her)definiëren, divergerend en convergerend te denken en je oplossingen te testen en te verbeteren kom je tot verrassende resultaten. Tijdens de eerste bijeenkomst werd hiermee geoefend en over gesproken, tijdens de tweede bijeenkomst gingen we dieper in op deze stappen.

De eerste stap, Empathie, is een heel belangrijke. Dit behelst het onderzoek naar de doelgroep voor wie je een oplossing aan het ontwerpen bent. En toen we het tijdens de bijeenkomst hadden over de ontwerpvraag: “Hou zouden we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen (vaker) op tijd komen?” verraste Immo de deelnemers met twee echte studenten die hij van de gang had geplukt. Maar al snel bleek het enorm nuttig om de ideeën, aannames en vragen te kunnen checken bij de doelgroep. Hoe beleven de studenten het te laat komen? Wat zijn redenen om te laat te komen? En wat vinden de studenten van de maatregelen? Waardevolle informatie voor de deelnemers die dit mee konden nemen bij het ontwerpen van hun oplossingen.

Verder hebben Immo en Adri vooral veel voorbeelden en tips gedeeld tijdens de bijeenkomst. Een waardevolle tip was om bijvoorbeeld tijdens de ideate fase na te denken over het probleem in een andere context. Bijvoorbeeld: wat als Mondriaan een hotel zou zijn … hoe zouden we dan omgaan met gasten die te laat inchecken? Dit leverde weer allerlei nieuwe ideeën en inzichten op waar mee gewerkt kon worden.

Het zelf ervaren van de stappen van het Design Thinking proces is de beste manier om te begrijpen hoe dit proces kan helpen om te komen tot goede, vernieuwende en effectieve oplossingen. Lijkt het je ook een leuk idee om dit samen met je collega’s te ervaren? Laat het ons weten!