Scrum at School: controle door loslaten

“Als je je verslapen hebt ga je dan liever gekleed of liever gedoucht naar je werk?” Een serieus vraagstuk waarmee wij worstelen als deelnemers aan de workshop SCRUM@school van Aventus.

We moeten activiteiten op geeltjes noteren die je tussen opstaan en naar je werk gaan allemaal uitvoert. Vervolgens categoriseren en prioriteren we ze zoals een echte product owner dat doet. Zo stuiten we dus op het genoemde ‘douchen of kleden’-dilemma. Een heldere oefening scrummen voor beginners.

Petjo Molenaar (sector directeur Creative Industries) ziet dat alles aan het veranderen is, alles wat we eerst ‘gewoon zo’ deden. Hij laat ons een prikkelend filmpje zien van een man die een bijzondere fiets krijgt met een stuur dat de andere kant op draait. Je stuurt naar links, maar je fietst naar rechts. Het is niet te doen!

Scrumcoach Susan Saris vertelt dat zij de Creative Industries-teams geschoold heeft in het werken op een Agile manier, met scrum als middel. En toen zijn ze gewoon aan de slag gegaan! Dankzij de product backlog van Petjo is er duidelijk overzicht over wat er aan klussen ligt en kunnen ze zien wat er als eerste aangepakt moet worden … douchen of toch aankleden. 😉

De teams – opgesplitst in kleinere scrum-teampjes van 3 tot 9 mensen – vatten iedere twee weken een klus aan. Zo zijn er onder andere keuzedelen ontwikkeld, vacatureteksten opgesteld en studiereizen georganiseerd. Voordeel voor Petjo: hij heeft invloed op de volgorde van activiteiten in de sprints én hij houdt controle door het los te laten. Wat wil je nog meer?

“Het geeft iedereen het gevoel dat je het met elkaar doet en dat je er niet alleen voor staat.” Dat klinkt als een heerlijk gevoel, ik denk dat ik Susan gauw eens uitnodig! En goed om te weten dat er op 10 april in Utrecht een hele scrum@schooldag is.

2 Comments

  1. De zin “Het geeft iedereen het gevoel dat je het met elkaar doet en dat je er niet alleen voor staat.” spreekt mij enorm aan. Ongetwijfeld zullen er wel voorwaarden zijn waaraan een scrum-team zou moeten voldoen.

    • Ja, dat “all for one, and one for all”-gevoel heerst echt als je als team ieder twee weken een sprintdoel gedefinieerd hebt en je elkaar daarbij kan ondersteunen en elkaar ook om hulp kan vragen.
      Als je als team Agile wil gaan werken en maar een groot team hebt, is het wél verstandig om het in kleinere scrum-teampjes op te splitsen; anders gaat de flexibilteit (waar het allemaal om te doen is…. Agile 😉 eruit.


Comments are closed for this article!