Skip to content

Regionaal Investeringsfonds

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs. Om dit te bewerkstelligen, is het voor mbo-instellingen noodzakelijk om nauw samen te werken met bedrijven. Dit vraagt voor beide partijen veel aandacht.

Daarom riep het kabinet in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. Tot en met 2017 stelde minister Bussemaker (OCW) in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs. Mondriaan participeert momenteel in onderstaande RIF-projecten.

RIF Projecten bij Mondriaan

HTC Delft

HighTechCentre Delft koppelt projecten van bedrijven aan leerprogramma's. Studenten (mbo tot wo) werken met veel passie aan innovatieve projecten.

P@CT Cybersecurity

Alles begint met Techniek en ICT. Op de campus Techniek & ICT werken studenten aan verschillende projecten, samen met het bedrijfsleven.

Extra Strong

Extra strong is hét platform voor innovatief vakmanschap waar werkgevers, sociale partners, mbo/hbo instellingen elkaar ontmoeten.

Spoor 22

Spoor22 richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor is de positionering van de nieuwe sociaal werker. Het tweede spoor richt zich op innoveren op leren.

Onderwijsvernieuwing en Technologie GHWC

Alles begint met Techniek en ICT. Op de campus Techniek & ICT werken studenten aan verschillende projecten, samen met het bedrijfsleven.

Masterplan MEI

Het Masterplan MEI staat voor gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor doelmatig opleiden en aantrekkelijke leerloopbanen voor ruim 30 mbo-opleidingen en een kleine 5.000 studenten in de metaal- en technische installatiebranche.