Realistische vormen van oefenen en examineren binnen het vakgebied van de School voor Orde en Veiligheid zijn lastig te realiseren. Bijvoorbeeld het oefenen van het beveiligen van een drukke vertrekhal van een luchthaven. Maar hier biedt nieuwe technologie zoals virtual reality mogelijk een oplossing.

Binnen dit innovatie-project wordt er een digitale leeromgeving ingericht waarbinnen studenten 360-graden video’s kunnen bekijken met een vr-bril. Ze krijgen realistische scenario’s te zien die als basis dienen voor examenvragen.

Gezien de toekomst van Proactief Beveiligen en Spotter-Informant is de branche steeds meer afhankelijk van dit soort middelen. Zowel de studenten als docenten maken binnen dit project kennis met deze technologie en ervaren zelf of dit een effectieve oplossing is.