Kompas21 gelanceerd!

Op 2 juli vond op Urk de officiële lancering plaats van KOMPAS21. Een online reflectieinstrument dat mbo-studenten optimaal voorbereidt op de snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. De ontwikkeling van hun 21ste -eeuwse vaardigheden staat daarbij centraal.

KOMPAS21 is een samenwerking tussen bedrijven, studenten en docenten van 12 mbo-instellingen. Fase 2 gaat na de zomer van start.

“Het instrument maakt zelfontwikkeling van studenten op het gebied van vaardigheden van de 21ste eeuw zichtbaar.”

Lid projectgroep

Wat is KOMPAS21?

KOMPAS21 (Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21) helpt mbo-studenten met 21ste – eeuwse vaardigheden. Centraal staan de ontwikkeling (waar wil je heen), het niveau (waar sta je nu) en de motieven van waaruit hun koers wordt uitgestippeld. De focus ligt daarbij op vaardigheden die helpen bij de dynamiek op de arbeidsmarkt en samenleving: ondernemendheid, sociale & culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, leren leren, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulatie.

Voor en door het mbo

KOMPAS21 is bedoeld voor mbo-studenten, onderwijsprofessionals en het bedrijfsleven. Het instrument is ontwikkeld door roc’s, aoc’s en vakscholen uit heel Nederland. De tien vaardigheden zijn uitgewerkt met peilingen, literatuuronderzoek en casussen. Studenten, docenten en het bedrijfsleven werkten daarin samen.

Naast expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) participeren ROC Friese Poort, Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas.