De kracht van Digital Storytelling

Het valt mij op dat er een belangrijke vraag leeft binnen Mondriaan: hoe kunnen wij studenten helpen om softskills te ontwikkelen? Mooi dat deze vraag wordt gesteld aangezien het een belangrijk speerpunt is binnen onze Kwaliteitsagenda. Ik hoop via een aantal blogs kennis, tips en inspiratie te delen om hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Op 6 maart deed ik verslag vanuit Austin tijdens SXSW EDU over de impact van Digital Storytelling op leren en op het ontwikkelen van softskills. Ik vind het mooi om nu verder op het thema in te gaan en meer hierover met jullie te delen. In deze blog geef ik jullie meer inzicht in wat Digital Storytelling is, waarom we dit in kunnen zetten om softskills te ontwikkelen.

Wat is digital storytelling?

Digital Storytelling is een serie van korte video’s die samen een betekenisvol verhaal vormen. Deze korten video’s worden door studenten gemaakt. Het onderwerp of het thema waar het video over gaat wordt bepaald door het leerdoel van de les. Digital storytelling biedt studenten de mogelijkheid om bijvoorbeeld zich in te leven in de doelgroep met wie ze gaan werken (kinderen, ouderen) of zich te verdiepen in een maatschappelijke probleem of vraagstuk.

Het maken van deze korte video’s, waarin er een betekenisvol verhaal uitgebeeld wordt, helpt de studenten softskills te ontwikkelen. Digital storytelling is een vorm van active learning. Studenten leren door te doen, te onderzoeken, zich in een andere in te leven, keuzes maken, theorie begrijpen, samen te werken en vraagstukken of problemen op te lossen. Studenten worden intensief en direct betrokken bij het leerproces. De mate van betrokkenheid van studenten binnen het storytelling-proces geeft aan in welke mate er sprake is van active learning. En dat is natuurlijk wat we graag willen: de betrokkenheid van studenten verhogen om zo het leerrendement van de student te verhogen. Digital Storytelling is hiervoor een uitstekend middel.  

Het gebruik van multimedia (beeld, geluid) stimuleert betrokkenheid omdat er ruimte is voor de studenten om hun eigen mening te construeren en te uiten en ook die van anderen te kunnen begrijpen. Studenten oefenen hierbij met het geven en ontvangen van feedback en met digitale media. Het is daarmee ook een uitstekend middel om (digitale) geletterdheid te stimuleren. Er wordt gewerkt aan het analyseren, creëren en uiten van een gevoel, idee, probleem, kennis, etc. Digital storytelling helpt studenten te leren hoe ze ethische keuzes moeten maken en het helpt hen te begrijpen wat voor impact de genomen keuzes op anderen hebben.

Een voorbeeld: The Survivors

Empathie, ofwel inlevingvermogen, is een belangrijke maar complexe softskill om anderen te kunnen leren. Toch wordt tijdens het proces van digital storytelling inlevingsvermogen gestimuleerd. Storytelling gaat niet alleen over het kunnen vertellen van een verhaal, maar juist ook om het kunnen luisteren naar verhalen, meningen en ideeën van anderen. Het is dan ook een middel dat als brug fungeert tussen je eigen referentiekader en die van anderen. Het is een middel om de ander te begrijpen.

Onderstaande video “The Survivors” is een voorbeeld van hoe een eindproduct (korte video met een betekenisvol verhaal) eruit kan zien door het inzetten van digital storytelling in de les. In deze video delen een aantal Amerikaanse studenten een verhaal. Ik nodig jullie uit om deze te kijken en vanuit je eigen referentiekader hier betekenis aan te geven.