Hic sunt dracones!

Tijdens lessen stuur ik mijn studenten met regelmaat het internet op om een en ander op te zoeken. Een gewoonte waar ik af en toe toch even bij stil wil staan. Want waar stuur ik ze eigenlijk heen …?

Als samenleving hebben wij met elkaar gekozen om onze vrijheid enigszins te beperken in ruil voor bescherming door bijvoorbeeld een politieapparaat. Zij hebben het geweldsmonopolie, terwijl wij als burger van dit land bij gebruik van geweld vervolgt kunnen worden. Een duidelijk verhaal voor iedereen.

Op het internet is dit echter een schemergebied,  er lijken opeens andere regels te gelden. Je kunt elkaar bijvoorbeeld voor rotte vis uitmaken en niemand die hier iets mee doet. De autoriteiten zijn vaak ver te zoeken, laat staan dat je kunt verwachten dat er een internetpolitie is. Is dit raar? Nou vanaf het begin is het internet ook altijd wel een vrije bende geweest. De feitelijk eerste online community: The WELL (The Whole Earth eLectronic Link) in 1985 was onder andere ontwikkeld door Steward Brand. Hij was voor geestverruiming: LSD, vrije seks en computertechnologie. Drie zaken die ook nu op internet ook het meest opgezocht worden. Brand had als huisband op zijn LSD-party’s de band de Greatful Dead, de band die op zijn beurt John Perry Barlow als tekstschrijver had.

Barlow is tot aan zijn dood in 2017 dé goeroe van het “vrije internet” geweest. Hij was ook de auteur van de Declaration of Independence of Cyberspace. Hierin riep hij overheden op zich niet te bemoeien met internet.

“Namens de toekomst vraag ik jullie om ons met rust te laten. Jullie zijn niet welkom bij ons. Jullie hebben geen macht waar wij verzamelen”, schreef hij. Inmiddels een beetje achterhaald.

Veel westerse landen lijken inderdaad een beperkte rol op het web te hebben. Maar er zijn echter ook landen waar men een flinke vinger in de pap heeft als het gaat om internet.

Ook al kunnen regeringen internet zeker niet negeren, hun kerntaak, het beschermen van burgers, mag niet in het gedrang komen. Tegelijkertijd kan een regering niet de macht op internet grijpen. Daarvoor is internet te complex en te internationaal geworden. Overal zijn achterdeurtjes en is bijvoorbeeld het Dark Web benaderbaar, als je er maar even wat moeite voor doet.

Verkeerspolitie op de gehele digitale snelweg en de achteraf landweggetjes is dus niet haalbaar, maar samen werken aan veilig internet moet inmiddels aardig kunnen lukken.

De jungle waar onze studenten vaak kunnen verdwalen als ze niet de juiste route volgen, blijft een vrijstaat van draken en andere monsters. Vooral omdat er zoveel niet zichtbaar en dus onbekend is voor de overgrote bevolking van internet.

Laten wij onze studenten samen ondersteunen om niet van de wereldkaart te vallen en ze de geneugten en mogelijkheden van internet te leren ontdekken. De wereld (met oneindig veel kennis) ligt aan hun voeten.

Hic Sunt Dracones: Latijn: Hier zijn draken / gevaarlijk of onontdekt terrein. Afkomstig uit de cartografie en het is synoniem geworden voor kaartenmakers die hun verbeelding lieten spreken bij gebrek aan kennis over verre oorden.
Bij het programmeren van computers wordt de tekst soms gebruikt om bijzonder complexe delen van de code te markeren, opdat anderen er slechts met behoedzaamheid mee aan de gang gaan.

De kracht van Digital Storytelling

Het valt mij op dat er een belangrijke vraag leeft binnen Mondriaan: hoe kunnen wij studenten helpen om softskills te ontwikkelen? Mooi dat deze vraag wordt gesteld aangezien het een belangrijk speerpunt is binnen onze Kwaliteitsagenda. Ik hoop via een aantal blogs kennis, tips en inspiratie te delen om hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Continue reading

Technologiekompas voor het Onderwijs: een universum van trends

Tijdens de jaarlijkse conferentie ‘Onderwijs Inzicht’ is het nieuwste Technologiekompas voor het onderwijs gelanceerd. Dit rapport van Stichting Kennisnet geeft een overzicht van een breed scala aan trends en technologieën en de impact hiervan op het onderwijs. Het Technologiekompas biedt bestuurders, beleidsmakers, professionals en docenten ondersteuning en richting bij hun reis naar eigentijds onderwijs.

Kunstmatige intelligentie staat centraal in het Technologiekompas. “Het is eigenlijk de ‘zon’ in een universum van trends.” zegt Michael van Wetering tijdens zijn keynote. Kunstmatige intelligentie, Artificial intelligence (AI) is de technologie die het meest kansrijk is om ambities rond maatwerk en gepersonaliseerd leren in het onderwijs te helpen waarmaken. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn de grote beloften van het gebruik van ict in het onderwijs. En we zien hier ook steeds meer voorbeelden van. Van slimme oefensoftware voor taal en rekenen, tot intelligente tutoren die een student kan ondersteunen bij de voorbereiding op een examen.

“Kunstmatige intelligentie is de zon in het universum van trends.”

Micheal van Wetering – Kennisnet

Het Technologiekompas van Kennisnet brengt de belangrijkste trends en ontwikkelingen in beeld en biedt handvatten en adviezen om deze ontwikkelingen in te zetten in het onderwijs.

In het Technologiekompas worden de belangrijkste technologische trends geanalyseerd en voorzien van een vertaalslag naar het onderwijs. In samenhang met andere technologieën en trends wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe ‘volwassen’ de technologie is. Er worden ook adviezen gegeven over de randvoorwaarden en maatregelen die nodig zijn bij de implementatie van deze trends. Bijvoorbeeld zaken als privacy en ethiek als het gaat om dataverzameling van studenten.

Het Technologiekompas kun je hier downloaden.